Tên gọi và ký hiệu các hãng hàng không theo quy định của  IATA và ICAO

Theo như nguồn tổng hợp chúng tôi cung cấp thông tin tên gọi và ký mã hiệu theo quy định chuẩn của IATA VÀ ICAO. Danh sách các hãng hàng không trên thế giới, danh …

Tên gọi và ký hiệu các hãng hàng không theo quy định của  IATA và ICAO Đọc thêm »