Tên gọi và ký hiệu các hãng hàng không theo quy định của  IATA và ICAO

Tên gọi và ký hiệu các hãng hàng không theo quy định của IATA và ICAO Theo như nguồn tổng hợp chúng tôi cung cấp thông tin tên gọi và ký mã hiệu theo quy …

Tên gọi và ký hiệu các hãng hàng không theo quy định của  IATA và ICAO Đọc thêm »