Làm thủ tục mang vật nuôi theo khi đi máy bay

Làm thủ tục mang vật nuôi theo khi đi máy bay!Là những động vật nuôi để làm cảnh như chó, mèo, chim cảnh… được chấp nhận chuyên chở như hành lý ký gửi. HKVN không …

Làm thủ tục mang vật nuôi theo khi đi máy bay Đọc thêm »