Hàng không Việt lo khó thuê tàu bay

Hàng không Việt lo khó thuê tàu bay, các hãng hàng không đang chạy đua tìm tàu bay để phục vụ cao điểm hè sắp tới, nhưng không dễ trong bối cảnh thị trường thiếu …

Hàng không Việt lo khó thuê tàu bay Đọc thêm »