Những loại giấy tờ cần thiết để đi máy bay

12 loại giấy tờ có thể sử dụng khi đi máy bay
Hiện nay trường hợp mất Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân muốn đi máy bay thì phải làm Giấy xác nhận nhân thân theo mẫu của Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, khi mang mẫu xác nhận nhân thân về công an xã xin dấu thì chỉ được cấp cho Thông báo số định danh cá nhân.
11/11/2022 14:11
Trong khi đó, an ninh sân bay lại không chấp nhận Thông báo số định danh cá nhân vì Bộ Giao thông vận tải chưa có văn bản hướng dẫn. Ông Đạt kiến nghị Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải thống nhất ra văn bản hướng dẫn sử dụng app VNeID thay thế Căn cước công dân vật lý để thực hiện chuyến bay.

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2020/TT-BGTVT ngày 2/11/2020 và Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020, công dân Việt Nam khi làm thủ tục hàng không cho các chuyến bay trong nước, có thể xuất trình một trong các loại giấy tờ nhân thân sau:

1. Hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời;

2. Thẻ thường trú, thẻ tạm trú;

3. Chứng minh nhân dân, Thẻ Căn cước công dân;

4. Giấy chứng minh, chứng nhận của Công an nhân dân;

5. Giấy chứng minh, chứng nhận của Quân đội nhân dân;

6. Thẻ Đại biểu Quốc hội;

7. Thẻ Đảng viên;

8. Thẻ Nhà báo;

9. Giấy phép lái xe ô tô, mô tô;

10. Thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia;

11. Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay loại có giá trị sử dụng dài hạn;

12. Thẻ nhận dạng của các Hãng hàng không Việt Nam.

Trong trường hợp không có các giấy tờ nêu trên, có thể dùng giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận để thay thế. Giấy xác nhận nhân thân không có mẫu, chỉ cần có có các thông tin thể hiện các nội dung sau:

– Cơ quan xác nhận, người xác nhận;

– Ngày, tháng, năm xác nhận;

– Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, nơi thường trú của người được xác nhận;

– Lý do xác nhận.

Giấy xác nhận nhân thân phải được dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.

Triển khai quy định nêu trên, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản trao đổi với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06) – Bộ Công an. Cục C06 đã có văn bản hướng dẫn Công an xã, phường, thị trấn thực hiện việc xác nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT.

Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Thông báo số định danh cá nhân) có chứa các thông tin về họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, nơi thường trú của người được xác nhận. Tuy nhiên tài liệu này không có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và không có lý do về việc sử dụng Thông báo số định danh cá nhân. Do đó hành khách chưa thể sử dụng tài liệu này thay thế cho Giấy xác nhận nhân thân.

Thí điểm dùng Căn cước công dân gắn chíp làm thủ tục hàng không
Về ứng dụng VNeID2, đây là ứng dụng dùng trên thiết bị số, để phục vụ việc xác thực điện tử theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Khoản 2, Điều 5 của Nghị định số 59/2022/NĐ-CP nêu rõ: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNelD, trang thông tin định danh điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử bằng thiết bị, phần mềm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do Bộ Công an hướng dẫn.

Theo quy định trên, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không là thực thể được cung cấp dịch vụ công, có thể tiến hành xác thực điện tử cho “Tài khoản định danh điện tử mức độ 2” trên VNeID thay thế cho thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Nhằm triển khai tiện ích của thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, từ tháng 5/2021, Cục Hàng không Việt Nam và Cục C06 đã tích cực phối hợp và khảo sát hạ tầng kỹ thuật của các cảng hàng không, hãng hàng không.

Ngày 24/10/2022, các cơ quan đơn vị ngành hàng không dân dụng và Cục C06 đã nhất trí triển khai kế hoạch thí điểm cho hành khách sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử làm thủ tục hàng không nhanh chóng thuận lợi tương tự mô hình “tuyến ưu tiên Fast-track” của các quốc gia tiên tiến, thông qua việc C06 cho phép các đơn vị ngành hàng không dân dụng sử dụng thiết bị chuyên dụng của Bộ Công an khai thác các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Công an để nhận diện khuôn mặt và đối chiếu với thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Dự kiến sẽ áp dụng thí điểm tối thiểu 6 tháng tại các Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi. Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ trì xây dựng cụ thể phương án thí điểm, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 10/11/2022.

Cục Hàng không Việt Nam cũng nêu vướng mắc trong việc triển khai xác thực điện tử cho “Tài khoản định danh điện tử mức độ 2” trên VNeID thay thế cho thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và đề nghị Cục C06 – Bộ Công an có hướng dẫn triển khai.

Đánh giá post

Leave a Comment

Scroll to Top